Home - NL

 

Koninklijke Belgische Judo Bond

De Koninklijke Belgische Judo Bond is een overkoepelende nationale federatie waardoor de Vlaamse Judofederatie en de Fédération Francophone BeIge de Judo een officiële affiliatie hebben met de buitenlandse judofederaties.

 

De K.B.J.B.is aangesloten bij de Europese Judo Unie (E.J.U.) en de Internationale Judo Federatie (I.J.F.)

 

Historiek:

 

1949 : oprichten van de Belgische Federale Judo en Jiu-Jitsu Associatie (A.F.B.J.J.J.)

 

1959 : Belgische Amateur Judo Associatie (BEL.A.J.A.)

 

1979 : de benaming wordt Belgische Judo Bond (B.J.B.) met de 2 regionale federaties -Vlaamse Judo Federatie (V.J.F.) en -Ligue Francophone de Judo (L.F.J.)

 

2001 : Belgische Judo Bond wordt Koninklijke Belgische Judo Bond VZW (K.B.J.B.)

Koninklijke Belgische Judo Bond vzw (KBJB) - Ligue Royal Belge de Judo asbl (LRBJ)

 

Vlaamse Judofederatie vzw (VJF)

 

Fédération Francophone Belge de Judo asbl (FFBJ)

 

 

International Judo Federation (IJF)

 

 

European Judo Union (EJU)

Koninklijke Belgische Judobond vzw - Ligue Royale Belge de Judo asbl © 2017